Lịch Sử Giao Dịch


Số dư:
Số Xu Ninja: 0
Phiếu May Mắn: 0


Mã GD Loại Số tiền Nội dung Trạng thái Thời gian
12300 + 14,000 Nạp thẻ seri: Thành công 18:22 03/04/2020
12178 + 140,000 Nạp thẻ seri: Thành công 22:52 03/02/2020
11927 + 30,000 Nạp thẻ seri: Thành công 19:57 13/11/2019
11250 + 14,000 Nạp thẻ seri: Thành công 10:55 29/06/2019
11124 + 35,000 Nạp thẻ seri: Thành công 07:55 22/06/2019
10856 + 14,000 Nạp thẻ seri: Thành công 17:48 03/06/2019
10776 + 14,000 Nạp thẻ seri: Thành công 13:56 22/05/2019
10775 + 35,000 Nạp thẻ seri: Thành công 13:51 22/05/2019
10774 + 70,000 Nạp thẻ seri: Thành công 13:49 22/05/2019
10720 + 35,000 Nạp thẻ seri: Thành công 12:39 15/05/2019
10719 + 35,000 Nạp thẻ seri: Thành công 12:36 15/05/2019
10227 + 70,000 Nạp thẻ seri: Thành công 07:32 12/04/2019
10135 + 65,000 Nạp thẻ seri: Thành công 16:01 05/04/2019
10129 + 13,000 Nạp thẻ seri: Thành công 16:13 04/04/2019
9811 + 65,000 Nạp thẻ seri: Thành công 12:18 23/03/2019
7081 + 30,000 Nạp thẻ seri: Thành công 22:24 12/03/2019
7073 + 30,000 Nạp thẻ seri: Thành công 21:57 12/03/2019
7060 + 30,000 Nạp thẻ seri: Thành công 19:19 12/03/2019
7040 + 12,000 Nạp thẻ seri: Thành công 20:38 11/03/2019
7037 + 6,000 Nạp thẻ seri: Thành công 20:34 11/03/2019
6328 + 30,000 Nạp thẻ seri: Thành công 11:25 06/03/2019
6315 + 65,000 Nạp thẻ seri: Thành công 15:51 05/03/2019
6246 + 6,000 Nạp thẻ seri: Thành công 22:53 02/03/2019
6190 + 12,000 Nạp thẻ seri: Thành công 01:07 01/03/2019
6116 + 12,000 Nạp thẻ seri: Thành công 10:27 25/02/2019
6027 + 60,000 Nạp thẻ seri: Thành công 16:27 22/02/2019
6010 + 60,000 Nạp thẻ seri: Thành công 15:55 21/02/2019
6008 + 60,000 Nạp thẻ seri: Thành công 15:52 21/02/2019
6006 + 60,000 Nạp thẻ seri: Thành công 15:48 21/02/2019
6004 + 60,000 Nạp thẻ seri: Thành công 15:45 21/02/2019
5905 + 67,000 Nạp thẻ seri: Thành công 18:18 16/02/2019
5853 + 13,000 Nạp thẻ seri: Thành công 12:16 13/02/2019
5759 + 12,000 Nạp thẻ seri: Thành công 22:06 07/02/2019
5739 + 30,000 Nạp thẻ seri: Thành công 18:23 07/02/2019
5344 + 34,000 Nạp thẻ seri: Thành công 07:28 23/01/2019
5343 + 34,000 Nạp thẻ seri: Thành công 07:26 23/01/2019
5342 + 34,000 Nạp thẻ seri: Thành công 07:25 23/01/2019