TOP NGƯỜI CHƠI VÒNG XOAY MAY MẮN

Vòng Xoay May Mắn Là Cơ Hội Đổi Đời Nhanh Nhất !!!

TOP NGƯỜI CHƠI VÒNG XOAY MAY MN THÁNG 07


# Người chơi Số lần chơi Xu tham gia
1 jackironma 406 1,640,143,786
2 1hdhng11 220 1,038,137,765
3 meliodazs 95 917,825,759
4 bizbizz49 63 749,340,893
5 duyvipsv3 168 736,092,548
6 kaothu117 61 427,554,724
7 quathetvxm 217 417,344,408
8 buonxu8586 114 387,744,978
9 trumbip 176 344,885,601
10 duyktsv3 50 344,861,698
11 1dhn11 145 287,688,439
12 1hndg11 87 269,979,590
13 c0choemxii 49 200,712,562
14 c5shopgame 23 149,038,851
15 hoabingans 78 136,445,376
16 abcbumbum 17 136,198,915
17 zviptoanz_ts 62 127,875,094
18 anxu159 41 116,588,545
19 zukyboll 37 114,960,917
20 monocltx 21 113,943,287


DANH SÁCH BOT CỦA HỆ THỐNG


# Tên nhân vật Server Vị trí
1 l1lhuynhde Shuriken Đang cập nhật
2 l2lhuynhde Shuriken Đang cập nhật
3 l3lhuynhde Shuriken Đang cập nhật
4 l4lhuynhde Shuriken Đang cập nhật
5 rosegarden Shuriken Đang cập nhật
6 datthueso1 Tessen Đang cập nhật
7 datthueso2 Tessen Đang cập nhật
8 datthueso3 Tessen Đang cập nhật
9 datthueso1 Kanata Đang cập nhật
10 datthueso5 Kanata Đang cập nhật
11 fangthuex3 Kanata Đang cập nhật
12 fangthuex4 Kanata Đang cập nhật
13 hanhphucx1 Kanata Đang cập nhật
14 hanhphucx2 Kanata Đang cập nhật
15 hanhphucx3 Kanata Đang cập nhật
16 datthueso1 Tone Đang cập nhật
17 datthueso2 Tone Đang cập nhật
18 datthueso3 Tone Đang cập nhật
19 datthueso4 Tone Đang cập nhật
20 datthuexu1 6 Đang cập nhật
21 datthuexu2 6 Đang cập nhật
22 datthuexu3 6 Đang cập nhật
23 datthuexu1 7 Đang cập nhật
24 datthuexu2 7 Đang cập nhật
25 datthuexu3 7 Đang cập nhật