TOP NGƯỜI CHƠI VÒNG XOAY MAY MẮN

Vòng Xoay May Mắn Là Cơ Hội Đổi Đời Nhanh Nhất !!!

TOP NGƯỜI CHƠI VÒNG XOAY MAY MN THÁNG 07


# Người chơi Số lần chơi Xu tham gia
1 c9okamxin 25 131,022,840
2 loideptrai 10 71,213,588
3 c4dmsucvat 49 70,423,904
4 emoiamuon 25 58,872,480
5 kiemxien5 15 55,900,003
6 c1combackk 8 54,714,587
7 l1lparkuas 26 46,820,520
8 top1gamet 36 46,221,548
9 100trxu 7 42,030,303
10 kedaubac 18 40,425,381
11 kung5xsv1 16 34,312,189
12 xinwinsv2 4 33,874,529
13 ch0toandj 11 33,105,526
14 daphepheda 11 32,827,154
15 laivanhao8 4 30,255,254
16 mjmelon 8 28,668,768
17 bomxu5sv 2 25,897,898
18 lojsm 7 23,786,338
19 duckobip 17 22,314,466
20 pewziw 11 21,646,389
21 huplataoup 10 20,713,758
22 trungnsohi 8 20,510,605
23 elabeankem 6 20,319,701
24 banxu8363 2 18,999,998
25 nkok2k 7 18,633,341
26 shinobi36 10 18,444,854
27 trumpk58 1 17,999,999
28 mafia1stt 6 17,925,699
29 cowteamobi 7 17,676,572
30 dungvxm1 8 17,600,002


DANH SÁCH BOT CỦA HỆ THỐNG


# Tên nhân vật Server Vị trí
1 cuu113 Bokken Đang cập nhật
2 datthueso1 Bokken Đang cập nhật
3 datthueso2 Bokken Đang cập nhật
4 datthueso4 Bokken Đang cập nhật
5 l2lhuynhde Bokken Đang cập nhật
6 l3lhuynhde Bokken Đang cập nhật
7 tam113 Bokken Đang cập nhật
8 datthueso4 Shuriken Đang cập nhật
9 fangthuex4 Shuriken Đang cập nhật
10 fangthuex5 Shuriken Đang cập nhật
11 fangthuex6 Shuriken Đang cập nhật
12 fangthuex7 Shuriken Đang cập nhật
13 l2lhuynhde Shuriken Đang cập nhật
14 l3lhuynhde Shuriken Đang cập nhật
15 null Shuriken Đang cập nhật
16 datthueso1 Kunai Đang cập nhật
17 datthueso4 Kunai Đang cập nhật
18 datthueso5 Kunai Đang cập nhật
19 datthueso6 Kunai Đang cập nhật
20 datthueso7 Kunai Đang cập nhật
21 fangthuex3 Kunai Đang cập nhật
22 fangthuex4 Kunai Đang cập nhật
23 hanhphucx2 Kunai Đang cập nhật
24 hanhphucx3 Kunai Đang cập nhật
25 soonbumbum Kunai Đang cập nhật
26 tam113nso Kunai Đang cập nhật
27 c4bumbum Kanata Đang cập nhật
28 c5bumbum Kanata Đang cập nhật
29 c6bumbum Kanata Đang cập nhật
30 c7bumbum Kanata Đang cập nhật
31 datthuexu1 Tone Đang cập nhật
32 datthuexu2 Tone Đang cập nhật
33 datthuexu3 Tone Đang cập nhật
34 datthuexu4 Tone Đang cập nhật
35 datthuexu1 6 Đang cập nhật
36 datthuexu2 6 Đang cập nhật
37 datthuexu3 6 Đang cập nhật
38 tam113sv7 6 Đang cập nhật
39 datthue1pk 7 Đang cập nhật
40 datthue2pk 7 Đang cập nhật
41 datthue3pk 7 Đang cập nhật