TOP NGƯỜI CHƠI VÒNG XOAY MAY MẮN

Vòng Xoay May Mắn Là Cơ Hội Đổi Đời Nhanh Nhất !!!

TOP NGƯỜI CHƠI VÒNG XOAY MAY MN THÁNG 01


# Người chơi Số lần chơi Xu tham gia
1 vxboomxu2 1,054 1,561,753,834
2 c4dmsucvat 703 940,001,310
3 manhchoxu 98 475,515,707
4 haiba5roi 81 263,918,120
5 ketqua24h 146 261,480,582
6 emdolly 34 261,247,651
7 boeobeo 75 246,973,141
8 daopemthue 34 204,122,625
9 z2thantu22 48 185,398,015
10 idolmanhne 56 180,945,305
11 haiba5sau 57 174,180,069
12 maxvip89 93 167,450,499
13 lzlacung 44 163,011,191
14 yeumiuk 48 154,476,553
15 huuhuyen89 23 149,776,471
16 stinger2x 78 137,491,476
17 thancmnran 46 130,823,190
18 vxboomxu 83 120,003,593
19 tottanham 87 116,991,266
20 begaisv1 43 106,637,947
21 s3hoalong 70 93,701,389
22 nukungpkne 30 86,322,278
23 acdailynso 13 83,043,066
24 nhoksjuw3y 36 81,582,533
25 canthandau 17 81,057,628
26 alicedaily 15 75,715,973
27 anlonhihi2 30 74,057,950
28 c7vxvvqmm 6 68,666,693
29 kyubj1997 60 65,725,495
30 kyc4c 32 63,778,559


DANH SÁCH BOT CỦA HỆ THỐNG


# Tên nhân vật Server Vị trí
1 cuu113 Bokken Đang cập nhật
2 datthueso1 Bokken Đang cập nhật
3 datthueso2 Bokken Đang cập nhật
4 datthueso4 Bokken Đang cập nhật
5 l2lhuynhde Bokken Đang cập nhật
6 l3lhuynhde Bokken Đang cập nhật
7 tam113 Bokken Đang cập nhật
8 datthueso4 Shuriken Đang cập nhật
9 fangthuex4 Shuriken Đang cập nhật
10 fangthuex5 Shuriken Đang cập nhật
11 fangthuex6 Shuriken Đang cập nhật
12 fangthuex7 Shuriken Đang cập nhật
13 l2lhuynhde Shuriken Đang cập nhật
14 l3lhuynhde Shuriken Đang cập nhật
15 datthueso1 Kunai Đang cập nhật
16 datthueso4 Kunai Đang cập nhật
17 datthueso5 Kunai Đang cập nhật
18 datthueso6 Kunai Đang cập nhật
19 datthueso7 Kunai Đang cập nhật
20 fangthuex3 Kunai Đang cập nhật
21 fangthuex4 Kunai Đang cập nhật
22 hanhphucx2 Kunai Đang cập nhật
23 hanhphucx3 Kunai Đang cập nhật
24 c4bumbum Kanata Đang cập nhật
25 c5bumbum Kanata Đang cập nhật
26 c6bumbum Kanata Đang cập nhật
27 c7bumbum Kanata Đang cập nhật
28 datthuexu1 Tone Đang cập nhật
29 datthuexu2 Tone Đang cập nhật
30 datthuexu3 Tone Đang cập nhật
31 datthuexu4 Tone Đang cập nhật
32 datthuexu1 6 Đang cập nhật
33 datthuexu2 6 Đang cập nhật
34 datthuexu3 6 Đang cập nhật
35 tam113sv7 6 Đang cập nhật