TOP NGƯỜI CHƠI VÒNG XOAY MAY MẮN

Vòng Xoay May Mắn Là Cơ Hội Đổi Đời Nhanh Nhất !!!

TOP NGƯỜI CHƠI VÒNG XOAY MAY MN THÁNG 06


# Người chơi Số lần chơi Xu tham gia
1 1hdhng11 424 1,424,071,449
2 hotgirlckb 129 641,521,762
3 duylomdom 146 574,085,782
4 evillgoldz 81 347,826,823
5 bizbiz49 87 321,546,195
6 1can2oke 18 258,838,147
7 an2mvip 14 159,790,117
8 madeinvxm1 5 143,897,404
9 beevohoc 32 142,210,939
10 5saubaytam 24 134,062,422
11 shopnikak 113 114,595,683
12 vknhanbui 40 113,426,369
13 duymuaoto 28 89,515,078
14 emxeom1 9 86,685,920
15 bossvxmmz4 7 82,916,940
16 cuusat5 6 79,000,000
17 1haibabon 12 78,727,814
18 pkbosspk 30 75,216,993
19 s2pktop1sv 51 73,225,603
20 tamtopvxmm 10 68,432,680


DANH SÁCH BOT CỦA HỆ THỐNG


# Tên nhân vật Server Vị trí
1 l1lhuynhde Shuriken Đang cập nhật
2 l2lhuynhde Shuriken Đang cập nhật
3 l3lhuynhde Shuriken Đang cập nhật
4 datthueso1 Tessen Đang cập nhật
5 datthueso2 Tessen Đang cập nhật
6 datthueso3 Tessen Đang cập nhật
7 hanhphucx3 Tessen Đang cập nhật
8 datthuexu1 Kanata Đang cập nhật
9 datthuexu2 Kanata Đang cập nhật
10 datthuexu3 Kanata Đang cập nhật
11 hanhphucx1 Kanata Đang cập nhật
12 hanhphucx2 Kanata Đang cập nhật
13 hanhphucx3 Kanata Đang cập nhật
14 l1lhuynhde Kanata Đang cập nhật
15 l2lhuynhde Kanata Đang cập nhật
16 l3lhuynhde Kanata Đang cập nhật
17 datthueso1 Tone Đang cập nhật
18 datthueso2 Tone Đang cập nhật
19 datthueso3 Tone Đang cập nhật
20 l1lhuynhde Tone Đang cập nhật
21 l2lhuynhde Tone Đang cập nhật
22 l3lhuynhde Tone Đang cập nhật
23 datthuexu1 6 Đang cập nhật
24 datthuexu2 6 Đang cập nhật
25 datthuexu3 6 Đang cập nhật
26 datthuexu1 7 Đang cập nhật
27 datthuexu2 7 Đang cập nhật
28 datthuexu3 7 Đang cập nhật
29 datthuexu4 7 Đang cập nhật
30 datthuexu5 7 Đang cập nhật