TOP NGƯỜI CHƠI VÒNG XOAY MAY MẮN

Vòng Xoay May Mắn Là Cơ Hội Đổi Đời Nhanh Nhất !!!

TOP NGƯỜI CHƠI VÒNG XOAY MAY MN THÁNG 11


# Người chơi Số lần chơi Xu tham gia
1 teamchocon 405 2,328,409,697
2 aut0mayman 111 900,635,531
3 anxu159 122 590,984,148
4 dungvuogg 40 360,243,554
5 xuka061 63 321,031,323
6 hetduyentq 30 306,477,467
7 duykobip 59 305,408,278
8 noamas1 19 291,596,716
9 trumhupvx0 107 281,247,214
10 c1winxux3 49 257,777,464
11 xhuanconx 75 243,918,139
12 wywoon 19 226,841,131
13 ketqua24h 100 216,533,468
14 haiclip1 64 195,781,164
15 teamchonhe 57 191,395,951
16 becovid19 31 188,608,196
17 taiem203 54 174,958,771
18 idolxewave 52 171,780,470
19 daigiagiaz 42 159,001,162
20 banlikedao 16 144,170,672
21 xzmasoixz 25 129,316,873
22 vietvunso 22 125,108,756
23 hupnehuyok 15 124,267,655
24 moiupdet 35 119,961,662
25 minh233 105 119,100,060
26 y3rauxanh 12 113,367,240
27 khomaunhee 19 112,790,083
28 c1window 15 112,300,173
29 vaoteamcho 8 111,686,779
30 c5bovutao 36 106,453,663


DANH SÁCH BOT CỦA HỆ THỐNG


# Tên nhân vật Server Vị trí
1 cuu113 Bokken Đang cập nhật
2 l2lhuynhde Bokken Đang cập nhật
3 l3lhuynhde Bokken Đang cập nhật
4 tam113 Bokken Đang cập nhật
5 datthueso4 Shuriken Đang cập nhật
6 fangthuex4 Shuriken Đang cập nhật
7 l2lhuynhde Shuriken Đang cập nhật
8 l3lhuynhde Shuriken Đang cập nhật
9 datthueso1 Kunai Đang cập nhật
10 datthueso5 Kunai Đang cập nhật
11 fangthuex3 Kunai Đang cập nhật
12 fangthuex4 Kunai Đang cập nhật
13 hanhphucx2 Kunai Đang cập nhật
14 hanhphucx3 Kunai Đang cập nhật
15 c4bumbum Kanata Đang cập nhật
16 c5bumbum Kanata Đang cập nhật
17 c6bumbum Kanata Đang cập nhật
18 c7bumbum Kanata Đang cập nhật
19 datthuexu1 Tone Đang cập nhật
20 datthuexu2 Tone Đang cập nhật
21 datthuexu3 Tone Đang cập nhật
22 datthuexu4 Tone Đang cập nhật