TOP NGƯỜI CHƠI VÒNG XOAY MAY MẮN

Vòng Xoay May Mắn Là Cơ Hội Đổi Đời Nhanh Nhất !!!

TOP NGƯỜI CHƠI VÒNG XOAY MAY MN THÁNG 10


# Người chơi Số lần chơi Xu tham gia
1 emprotyx 186 3,800,242,481
2 wearingar 238 2,927,699,198
3 vietvunso 344 2,150,782,548
4 taotunglv 39 340,809,296
5 herolaanh0 74 298,721,492
6 zziphutxu 19 285,063,074
7 ketqua24h 121 279,484,932
8 dozaii 9 189,535,358
9 xacutafa 25 184,434,303
10 vuongnomo 17 168,018,073
11 abcbimbee 23 143,697,314
12 djt1phatne 20 136,212,665
13 taiem203 59 117,530,210
14 closed 73 109,849,363
15 azzzzzzq 21 105,790,166
16 dhuynhchau 32 101,624,332
17 bipcail0n 22 98,025,913
18 y3urauxah 2 97,777,777
19 shjpperrrr 43 93,422,324
20 thichxutb 3 92,444,667
21 vkcoinso 28 89,250,489
22 monter250x_ts 9 88,640,512
23 locfuho15 6 80,893,099
24 buidoiv00 41 79,639,954
25 s8bu500mxu 39 78,583,372
26 s1vkcoi 9 77,555,551
27 92m1cong 14 77,279,018
28 aut0mayman 7 75,678,923
29 nomnomnhes 6 73,734,454
30 vxmmsamset 10 73,050,501


DANH SÁCH BOT CỦA HỆ THỐNG


# Tên nhân vật Server Vị trí
1 cuu113 Bokken Đang cập nhật
2 l2lhuynhde Bokken Đang cập nhật
3 l3lhuynhde Bokken Đang cập nhật
4 tam113 Bokken Đang cập nhật
5 datthueso4 Shuriken Đang cập nhật
6 fangthuex4 Shuriken Đang cập nhật
7 l2lhuynhde Shuriken Đang cập nhật
8 l3lhuynhde Shuriken Đang cập nhật
9 datthueso1 Kunai Đang cập nhật
10 datthueso5 Kunai Đang cập nhật
11 fangthuex3 Kunai Đang cập nhật
12 fangthuex4 Kunai Đang cập nhật
13 hanhphucx3 Kunai Đang cập nhật
14 c4bumbum Kanata Đang cập nhật
15 c5bumbum Kanata Đang cập nhật
16 c6bumbum Kanata Đang cập nhật
17 c7bumbum Kanata Đang cập nhật
18 datthuexu1 Tone Đang cập nhật
19 datthuexu2 Tone Đang cập nhật
20 datthuexu3 Tone Đang cập nhật
21 datthuexu4 Tone Đang cập nhật