#7

Ninja School VIP

Server: Bokken

Class: Quạt

Level: 124

Trang Bị: 7mon+14; 3mon+12

Vũ Khí: vk9x+14

Thú Cưỡi: siêu xe 5 sao (2 cm)

2,300,000 VNĐ

Server: Bokken

Class: Quạt

Level: 124

Trang Bị: 7mon+14; 3mon+12

Vũ Khí: vk9x+14

Thú Cưỡi: siêu xe 5 sao (2 cm)

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com