#59

Ninja School VIP

Server: Bokken

Class: Kunai

Level: 110

Trang Bị: SET9X ;8MON+16

Vũ Khí: vk9x +16

Phân Thân: kiem74

Thú Cưỡi: SÓI 5 SAO (2CM)

8,000,000 VNĐ

Server: Bokken

Class: Kunai

Level: 110

Trang Bị: SET9X ;8MON+16

Vũ Khí: vk9x +16

Phân Thân: kiem74

Thú Cưỡi: SÓI 5 SAO (2CM)

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com