#47

Ninja School VIP

Server: Bokken

Class: Đao

Level: 130

Trang Bị: set9x full+14

Tinh Luyện: 6 mon tl

Vũ Khí: vk9x+14

Phân Thân: kiem 71

Thú Cưỡi: siêu xe 5 sao (2 cm); sòi 5sao (2cm)

1,600,000 VNĐ

Server: Bokken

Class: Đao

Level: 130

Trang Bị: set9x full+14

Tinh Luyện: 6 mon tl

Vũ Khí: vk9x+14

Phân Thân: kiem 71

Thú Cưỡi: siêu xe 5 sao (2 cm); sòi 5sao (2cm)

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com