#46

Ninja School VIP

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 130

Trang Bị: set9x full +16

Vũ Khí: vk 9x+16(2 cây)

Phân Thân: kiếm 120(vk+16)

Thú Cưỡi: siêu xe 5 sao (2 cm);xe máy 5 sao (2cm); 2 sói 5 sao(2 cm)

30,000,000 VNĐ

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 130

Trang Bị: set9x full +16

Vũ Khí: vk 9x+16(2 cây)

Phân Thân: kiếm 120(vk+16)

Thú Cưỡi: siêu xe 5 sao (2 cm);xe máy 5 sao (2cm); 2 sói 5 sao(2 cm)

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com