#43

Ninja School VIP

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 99

Trang Bị: set9x ;9mon +14; 1mon+12

Tinh Luyện: 7mon TL+6

Vũ Khí: vk9x+14

Phân Thân: kunai74

Thú Cưỡi: siêu xe 5 sao (2 cm)

Chi Tiết: con trên 350m

1,700,000 VNĐ

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 99

Trang Bị: set9x ;9mon +14; 1mon+12

Tinh Luyện: 7mon TL+6

Vũ Khí: vk9x+14

Phân Thân: kunai74

Thú Cưỡi: siêu xe 5 sao (2 cm)

Chi Tiết: con trên 350m

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com