#41

Ninja School VIP

Server: Bokken

Class: Cung

Level: 130

Trang Bị: 4mon+16;4mon+15;2mon+14

Tinh Luyện: 11mon TL+9

Vũ Khí: vk 9x+16

Phân Thân: kiem100 vk+14

Thú Cưỡi: siêu xe 5 sao (2 cm)

Chi Tiết: 1vien ngọc 8;1 viên ngọc 5; 3vien ngoc 4; 3 vien ngoc 3

5,500,000 VNĐ

Server: Bokken

Class: Cung

Level: 130

Trang Bị: 4mon+16;4mon+15;2mon+14

Tinh Luyện: 11mon TL+9

Vũ Khí: vk 9x+16

Phân Thân: kiem100 vk+14

Thú Cưỡi: siêu xe 5 sao (2 cm)

Chi Tiết: 1vien ngọc 8;1 viên ngọc 5; 3vien ngoc 4; 3 vien ngoc 3

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com