#4

Ninja School VIP

Server: Tessen

Class: Tiêu

Level: 113

Trang Bị: 1mon +15;1mon+14;3mon +12

Vũ Khí: vk+14

Thú Cưỡi: sói

550,000 VNĐ

Server: Tessen

Class: Tiêu

Level: 113

Trang Bị: 1mon +15;1mon+14;3mon +12

Vũ Khí: vk+14

Thú Cưỡi: sói

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com