#39

Ninja School VIP

Server: Bokken

Class: Cung

Level: 70

Trang Bị: 5MON +15; 5MON+14

Vũ Khí: vk7x +14

Thú Cưỡi: SOI 3SAO(2CM)

1,100,000 VNĐ

Server: Bokken

Class: Cung

Level: 70

Trang Bị: 5MON +15; 5MON+14

Vũ Khí: vk7x +14

Thú Cưỡi: SOI 3SAO(2CM)

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com