#34

Ninja School VIP

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 99

Trang Bị: 6mon+16; 4 mon+14

Tinh Luyện: 10 mon TL

Vũ Khí: vk9x+14

Phân Thân: tieu89

Thú Cưỡi: siêu xe 5 sao (2 cm)

Chi Tiết: nick con 250m yên

2,600,000 VNĐ

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 99

Trang Bị: 6mon+16; 4 mon+14

Tinh Luyện: 10 mon TL

Vũ Khí: vk9x+14

Phân Thân: tieu89

Thú Cưỡi: siêu xe 5 sao (2 cm)

Chi Tiết: nick con 250m yên

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com