#33

Ninja School VIP

Server: Bokken

Class: Quạt

Level: 130

Trang Bị: set9x ; 4mon+16;5 mon+15;1mon+14

Tinh Luyện: 6mon TL+9

Vũ Khí: vk9x+16

Phân Thân: TIEU9X

Thú Cưỡi: siêu xe 5 sao (2 cm) ;soi 5 sao (2cm)

4,300,000 VNĐ

Server: Bokken

Class: Quạt

Level: 130

Trang Bị: set9x ; 4mon+16;5 mon+15;1mon+14

Tinh Luyện: 6mon TL+9

Vũ Khí: vk9x+16

Phân Thân: TIEU9X

Thú Cưỡi: siêu xe 5 sao (2 cm) ;soi 5 sao (2cm)

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com