#31

Ninja School VIP

Server: Bokken

Class: Kiếm

Level: 59

Trang Bị: full +14

Tinh Luyện: 12 món TL+9

Vũ Khí: vk5x+14

Thú Cưỡi: sói 5 sao ( 2cm+cstc+tc)

Chi Tiết: nick con 1ty6 yên

5,000,000 VNĐ

Server: Bokken

Class: Kiếm

Level: 59

Trang Bị: full +14

Tinh Luyện: 12 món TL+9

Vũ Khí: vk5x+14

Thú Cưỡi: sói 5 sao ( 2cm+cstc+tc)

Chi Tiết: nick con 1ty6 yên

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com