#25

Ninja School VIP

Server: Bokken

Class: Kiếm

Level: 110

Trang Bị: 4mon+14;6mon+12

Tinh Luyện: 3mon TL

Vũ Khí: vk9x+14

Thú Cưỡi: SÓI 2 CM

Chi Tiết: nick con 1ty4 yên

1,100,000 VNĐ

Server: Bokken

Class: Kiếm

Level: 110

Trang Bị: 4mon+14;6mon+12

Tinh Luyện: 3mon TL

Vũ Khí: vk9x+14

Thú Cưỡi: SÓI 2 CM

Chi Tiết: nick con 1ty4 yên

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com