#22

Ninja School VIP

Server: Bokken

Class: Quạt

Level: 130

Trang Bị: set9x full+14

Tinh Luyện: 5 món TL +6

Vũ Khí: 9x +14

Thú Cưỡi: sói 5 sao ( 2cm)

1,400,000 VNĐ

Server: Bokken

Class: Quạt

Level: 130

Trang Bị: set9x full+14

Tinh Luyện: 5 món TL +6

Vũ Khí: 9x +14

Thú Cưỡi: sói 5 sao ( 2cm)

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com