#2

Ninja School VIP

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 60

Trang Bị: 10 món +14

Tinh Luyện: 9 món TL

Vũ Khí: +14

Thú Cưỡi: sói 5 sao ( 2cm+cx+tc)

2,100,000 VNĐ

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 60

Trang Bị: 10 món +14

Tinh Luyện: 9 món TL

Vũ Khí: +14

Thú Cưỡi: sói 5 sao ( 2cm+cx+tc)

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com