#18

Ninja School VIP

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 98

Trang Bị: 3mon+16;4mon +15; 3mon+14

Tinh Luyện: 15 mon TL+9

Vũ Khí: vk+16

Phân Thân: tieu 88

Thú Cưỡi: sói 5 sao ( 2cm)

Chi Tiết: NICK RAO HỘ. VUI LÒNG LIÊN HỆ MÌNH TRƯỚC

15,000,000 VNĐ

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 98

Trang Bị: 3mon+16;4mon +15; 3mon+14

Tinh Luyện: 15 mon TL+9

Vũ Khí: vk+16

Phân Thân: tieu 88

Thú Cưỡi: sói 5 sao ( 2cm)

Chi Tiết: NICK RAO HỘ. VUI LÒNG LIÊN HỆ MÌNH TRƯỚC

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com