#17

Ninja School VIP

Server: Bokken

Class: Đao

Level: 130

Trang Bị: set9x full +16

Tinh Luyện: 9 món TL +9

Vũ Khí: vk 9x+16

Phân Thân: tiêu 111; đồ 6x full 12 Full TL+9

Thú Cưỡi: sói 5 sao ( 2cm)

Chi Tiết: NICK RAO HỘ. VUI LÒNG LIÊN HỆ MÌNH TRƯỚC

35,000,000 VNĐ

Server: Bokken

Class: Đao

Level: 130

Trang Bị: set9x full +16

Tinh Luyện: 9 món TL +9

Vũ Khí: vk 9x+16

Phân Thân: tiêu 111; đồ 6x full 12 Full TL+9

Thú Cưỡi: sói 5 sao ( 2cm)

Chi Tiết: NICK RAO HỘ. VUI LÒNG LIÊN HỆ MÌNH TRƯỚC

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com