#15

Ninja School VIP

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 98

Trang Bị: 8 món +16; 1 món +15; 1 món+14

Tinh Luyện: 12 món TL+9

Vũ Khí: vk 9x+16

Phân Thân: quạt 93

Thú Cưỡi: sói 5 sao ( 2cm)

Chi Tiết: bán hộ vui lòng liên hệ trước khi giao dịch.

10,500,000 VNĐ

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 98

Trang Bị: 8 món +16; 1 món +15; 1 món+14

Tinh Luyện: 12 món TL+9

Vũ Khí: vk 9x+16

Phân Thân: quạt 93

Thú Cưỡi: sói 5 sao ( 2cm)

Chi Tiết: bán hộ vui lòng liên hệ trước khi giao dịch.

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com