#14

Ninja School VIP

Server: Tessen

Class: Tiêu

Level: 110

Trang Bị: 1 mon+15; 4 món +13; 5 món+12

Tinh Luyện: vk TL5

Vũ Khí: vk9x+15

Thú Cưỡi: sói cùi

Chi Tiết: nick con 400m yên

550,000 VNĐ

Server: Tessen

Class: Tiêu

Level: 110

Trang Bị: 1 mon+15; 4 món +13; 5 món+12

Tinh Luyện: vk TL5

Vũ Khí: vk9x+15

Thú Cưỡi: sói cùi

Chi Tiết: nick con 400m yên

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com