#1

Ninja School VIP

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 99

Trang Bị: 7 mon +14; 3 mon +12

Tinh Luyện: 8 món TL 67

Vũ Khí: 9x +14

Thú Cưỡi: siêu xe 5 sao

1,800,000 VNĐ

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 99

Trang Bị: 7 mon +14; 3 mon +12

Tinh Luyện: 8 món TL 67

Vũ Khí: 9x +14

Thú Cưỡi: siêu xe 5 sao

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com