#5238

Liên Quân Mobile

Rank: Chưa Rank

Số tướng: 23

Số trang phục: 15

Trạng thái: TÀI KHOẢN TRẮNG THÔNG TIN 100%

120,000 VNĐ
60,000 VNĐ

TRANG PHỤC: 15

TƯỚNG: 23

BẢNG NGỌC: 2

BẬC NGỌC: 69

TÌNH TRẠNG: Trắng thông tin

VÀNG: 11783

RUBY: 336

QUÂN HUY: 9

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com