#5237

Liên Quân Mobile

Rank: Chưa Rank

Số tướng: 25

Số trang phục: 15

Trạng thái: TÀI KHOẢN TRẮNG THÔNG TIN 100%

80,000 VNĐ
40,000 VNĐ

TRANG PHỤC: 15

TƯỚNG: 25

BẢNG NGỌC: 2

BẬC NGỌC: 90

TÌNH TRẠNG: Trắng thông tin

VÀNG: 14445

RUBY: 147

QUÂN HUY: 16

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com