#5226

Liên Quân Mobile

Rank: Chưa Rank

Số tướng: 24

Số trang phục: 22

Trạng thái: TÀI KHOẢN TRẮNG THÔNG TIN 100%

80,000 VNĐ
40,000 VNĐ

TRANG PHỤC: 22

TƯỚNG: 24

BẢNG NGỌC: 1

BẬC NGỌC: 90

TÌNH TRẠNG: Trắng thông tin

VÀNG: 5879

RUBY: 278

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com