#5209

Liên Quân Mobile

Rank: Bạc I

Số tướng: 28

Số trang phục: 8

Trạng thái: TÀI KHOẢN TRẮNG THÔNG TIN 100%

70,000 VNĐ
49,000 VNĐ

TRANG PHỤC: 8

TƯỚNG: 28

BẢNG NGỌC: 2

RANK: Bạc I

BẬC NGỌC: 80

TÌNH TRẠNG: đã xóa FB vĩnh viễn

VÀNG: 1965

RUBY: 1300

QUÂN HUY: 11

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com