#5204

Liên Quân Mobile

Rank: Chưa Rank

Số tướng: 28

Số trang phục: 14

Trạng thái: TÀI KHOẢN TRẮNG THÔNG TIN 100%

70,000 VNĐ
35,000 VNĐ

TRANG PHỤC: 14

TƯỚNG: 28

BẢNG NGỌC: 3

BẬC NGỌC: 59

TÌNH TRẠNG: Trắng thông tin

VÀNG: 3138

RUBY: 167

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com