#5196

Liên Quân Mobile

Rank: Bạch Kim V

Số tướng: 29

Số trang phục: 14

Trạng thái: TÀI KHOẢN TRẮNG THÔNG TIN 100%

70,000 VNĐ
35,000 VNĐ

TRANG PHỤC: 14

TƯỚNG: 29

BẢNG NGỌC: 3

RANK: Bạch Kim V

BẬC NGỌC: 69

TÌNH TRẠNG: đã xóa FB vĩnh viễn

VÀNG: 3545

RUBY: 624

QUÂN HUY: 3

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com