#5184

Liên Quân Mobile

Rank: Vàng II

Số tướng: 27

Số trang phục: 22

Trạng thái: TÀI KHOẢN TRẮNG THÔNG TIN 100%

120,000 VNĐ
60,000 VNĐ

TRANG PHỤC: 22

TƯỚNG: 27

BẢNG NGỌC: 2

RANK: Vàng II

BẬC NGỌC: 87

TÌNH TRẠNG: Trắng thông tin

VÀNG: 300

RUBY: 223

QUÂN HUY: 2

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com