#5179

Liên Quân Mobile

Rank: Bạch Kim III

Số tướng: 28

Số trang phục: 13

Trạng thái: TÀI KHOẢN TRẮNG THÔNG TIN 100%

120,000 VNĐ
60,000 VNĐ

TRANG PHỤC: 13

TƯỚNG: 28

BẢNG NGỌC: 2

RANK: Bạch Kim III

BẬC NGỌC: 88

TÌNH TRẠNG: fb lk rip

VÀNG: 170

RUBY: 1894

QUÂN HUY: 1

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com