#5156

Liên Quân Mobile

Rank: Bạch Kim IV

Số tướng: 27

Số trang phục: 18

Trạng thái: TÀI KHOẢN TRẮNG THÔNG TIN 100%

120,000 VNĐ
60,000 VNĐ

TRANG PHỤC: 18

TƯỚNG: 27

BẢNG NGỌC: 2

RANK: Bạch Kim IV

BẬC NGỌC: 90

TÌNH TRẠNG: Trắng thông tin

VÀNG: 11344

RUBY: 234

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com