#5152

Liên Quân Mobile

Rank: Vàng III

Số tướng: 27

Số trang phục: 19

Trạng thái: TÀI KHOẢN TRẮNG THÔNG TIN 100%

80,000 VNĐ
40,000 VNĐ

TRANG PHỤC: 19

TƯỚNG: 27

BẢNG NGỌC: 2

RANK: Vàng III

BẬC NGỌC: 61

TÌNH TRẠNG: Trắng thông tin

VÀNG: 13115

RUBY: 598

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com