#5148

Liên Quân Mobile

Rank: Bạc III

Số tướng: 27

Số trang phục: 17

Trạng thái: TÀI KHOẢN TRẮNG THÔNG TIN 100%

120,000 VNĐ
60,000 VNĐ

TRANG PHỤC: 17

TƯỚNG: 27

BẢNG NGỌC: 3

RANK: Bạc III

BẬC NGỌC: 62

TÌNH TRẠNG: Trắng thông tin

VÀNG: 19772

RUBY: 110

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com