#5145

Liên Quân Mobile

Rank: Vàng II

Số tướng: 27

Số trang phục: 16

Trạng thái: TÀI KHOẢN TRẮNG THÔNG TIN 100%

120,000 VNĐ
60,000 VNĐ

TRANG PHỤC: 16

TƯỚNG: 27

BẢNG NGỌC: 2

RANK: Vàng II

BẬC NGỌC: 74

TÌNH TRẠNG: Trắng thông tin

VÀNG: 10695

RUBY: 56

QUÂN HUY: 2

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com