#5144

Liên Quân Mobile

Rank: Bạc I

Số tướng: 27

Số trang phục: 11

Trạng thái: TÀI KHOẢN TRẮNG THÔNG TIN 100%

80,000 VNĐ
40,000 VNĐ

TRANG PHỤC: 11

TƯỚNG: 27

BẢNG NGỌC: 4

RANK: Bạc I

BẬC NGỌC: 72

TÌNH TRẠNG: Trắng thông tin

VÀNG: 431

RUBY: 127

QUÂN HUY: 3

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com