#5143

Liên Quân Mobile

Rank: Vàng IV

Số tướng: 27

Số trang phục: 9

Trạng thái: TÀI KHOẢN TRẮNG THÔNG TIN 100%

70,000 VNĐ
35,000 VNĐ

TRANG PHỤC: 9

TƯỚNG: 27

BẢNG NGỌC: 2

RANK: Vàng IV

BẬC NGỌC: 67

TÌNH TRẠNG: Trắng thông tin

VÀNG: 7350

RUBY: 13

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com