#5121

Liên Quân Mobile

Rank: Bạc I

Số tướng: 23

Số trang phục: 7

Trạng thái: TÀI KHOẢN TRẮNG THÔNG TIN 100%

100,000 VNĐ
50,000 VNĐ

TRANG PHỤC: 7

TƯỚNG: 23

BẢNG NGỌC: 2

RANK: Bạc I

BẬC NGỌC: 76

TÌNH TRẠNG: Trắng thông tin

VÀNG: 1584

RUBY: 178

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com