#5101

Liên Quân Mobile

Rank: Bạch Kim II

Số tướng: 27

Số trang phục: 20

Trạng thái: TÀI KHOẢN TRẮNG THÔNG TIN 100%

250,000 VNĐ
125,000 VNĐ

TRANG PHỤC: 20

TƯỚNG: 27

BẢNG NGỌC: 4

RANK: Bạch Kim II

BẬC NGỌC: 89

TÌNH TRẠNG: fb lk rip

VÀNG: 4462

RUBY: 732

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com