#5086

Liên Quân Mobile

Rank: Bạch Kim IV

Số tướng: 28

Số trang phục: 20

Trạng thái: TÀI KHOẢN TRẮNG THÔNG TIN 100%

150,000 VNĐ
75,000 VNĐ

TRANG PHỤC: 20

TƯỚNG: 28

BẢNG NGỌC: 3

RANK: Bạch Kim IV

BẬC NGỌC: 90

TÌNH TRẠNG: Trắng thông tin

VÀNG: 4742

RUBY: 162

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com