#5085

Liên Quân Mobile

Rank: Vàng I

Số tướng: 28

Số trang phục: 15

Trạng thái: TÀI KHOẢN TRẮNG THÔNG TIN 100%

120,000 VNĐ
60,000 VNĐ

TRANG PHỤC: 15

TƯỚNG: 28

BẢNG NGỌC: 2

RANK: Vàng I

BẬC NGỌC: 69

TÌNH TRẠNG: Trắng thông tin

VÀNG: 4046

RUBY: 67

QUÂN HUY: 2

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com