#5081

Liên Quân Mobile

Rank: Bạch Kim II

Số tướng: 27

Số trang phục: 11

Trạng thái: TÀI KHOẢN TRẮNG THÔNG TIN 100%

150,000 VNĐ
75,000 VNĐ

TRANG PHỤC: 11

TƯỚNG: 27

BẢNG NGỌC: 2

RANK: Bạch Kim II

BẬC NGỌC: 90

TÌNH TRẠNG: Trắng thông tin

VÀNG: 8281

RUBY: 274

QUÂN HUY: 9

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com