#5057

Liên Quân Mobile

Rank: Bạch Kim V

Số tướng: 26

Số trang phục: 15

Trạng thái: TÀI KHOẢN TRẮNG THÔNG TIN 100%

80,000 VNĐ
40,000 VNĐ

TRANG PHỤC: 15

TƯỚNG: 26

BẢNG NGỌC: 2

RANK: Bạch Kim V

BẬC NGỌC: 80

TÌNH TRẠNG: Trắng thông tin

VÀNG: 9323

RUBY: 250

QUÂN HUY: 4

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com