#5056

Liên Quân Mobile

Rank: Vàng III

Số tướng: 26

Số trang phục: 7

Trạng thái: TÀI KHOẢN TRẮNG THÔNG TIN 100%

100,000 VNĐ
50,000 VNĐ

TRANG PHỤC: 7

TƯỚNG: 26

BẢNG NGỌC: 4

RANK: Vàng III

BẬC NGỌC: 67

TÌNH TRẠNG: Trắng thông tin

VÀNG: 11765

RUBY: 153

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com