#5040

Liên Quân Mobile

Rank: Vàng II

Số tướng: 25

Số trang phục: 12

Trạng thái: TÀI KHOẢN TRẮNG THÔNG TIN 100%

80,000 VNĐ
40,000 VNĐ

TRANG PHỤC: 12

TƯỚNG: 25

BẢNG NGỌC: 3

RANK: Vàng II

BẬC NGỌC: 81

TÌNH TRẠNG: fb lk rip

VÀNG: 12757

RUBY: 350

QUÂN HUY: 1

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com