#5017

Liên Quân Mobile

Rank: Bạch Kim V

Số tướng: 26

Số trang phục: 20

Chi Tiết: trắng thông tin : skin thánh nữ mật hội

Trạng thái: TÀI KHOẢN TRẮNG THÔNG TIN 100%

180,000 VNĐ
90,000 VNĐ

TRANG PHỤC: 20

TƯỚNG: 26

BẢNG NGỌC: 5

RANK: Bạch Kim V

BẬC NGỌC: 90

VÀNG: 5124

RUBY: 66

QUÂN HUY: 6

NỔI BẬT: trắng thông tin : skin thánh nữ mật hội

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com