#5007

Liên Quân Mobile

Rank: Bạc I

Số tướng: 25

Số trang phục: 10

Chi Tiết: trắng thông tin ( fb lk rip)

Trạng thái: TÀI KHOẢN TRẮNG THÔNG TIN 100%

70,000 VNĐ
35,000 VNĐ

TRANG PHỤC: 10

TƯỚNG: 25

BẢNG NGỌC: 2

RANK: Bạc I

BẬC NGỌC: 72

TÌNH TRẠNG: fb lk rip

VÀNG: 11140

RUBY: 31

NỔI BẬT: trắng thông tin ( fb lk rip)

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com
ShopTam113.Com